ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

Ustamehmetoğlu Tersanesi, 1920 yılında Yakup Ustamehmetoğlu tarafından kurulmuştur. Komşuları olan Karadeniz bölgesi balıkçılarına yardım vermek niyeti ile o zamanki sınırlı olanakları ve bıçkı, testere ve keser gibi aletleri kullanarak ahşap kayıkları yapmaya başladı. İlk müşterilerinin istediklerini yerine getirerek de adı gulet olan ufak yelkenli ahşap tekneleri yapardı.

XX yüzyılı ikinci yarımında 1960 yıllarında Kemal Ustamehmetoğlu, babasının işini miraslanıp 1976 yılına kadar ahşap tekneler yapılmasına devam ediyordu amma zaman geçtikçe ve yeni teknolojilerin geliştirildikçe Kemal Ustamehmetoğlu, balıkçı tekneleri ve gezi kayıkları saç demirden yapmaya başladı.

1990 yıllarında Adem Ustamehmetoğlu üçüncü nesilde gemi yapımına devam etti ve 10 hektar alanında 400 m2’lik atölye, 360 m2’lik depo ve ofis binaları, 600 m2’lik otoparkı, iki sabit beton gemi yatağı ve pres makineleri ile beş hareketli gemi yatağı hem de her boyut ve çeşitlerde çelik saç üretimi için gereken diğer ekipmanı kurdurdu, bunun sayesinde üretilen ürünlerin çeşitliğini artırdı ve hem milli hem yabancı müşterilere hizmet vermeye başladı.

Ustamehmetoğlu, çok yıllık tarihine sahip olup, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak, gemi yapımı ile birlikte de büyük boyutlu ve kapsamlı yüklerin kazı-dolgu boşaltma ve yükleme hizmetleri sunar, kendisinin çeşitli araba parkı ve personel gücüne sahip, yukarıda belirtilen makinaların servis ve garanti sonrası servisi yerine getirir. Ayrıca Ustamehmetoğlu Şirketi, ekonomi için ek iş yerlerini kurmaya çalışır ve bunun için doğrudan gemi yapımı ile birlikte de gemi tamirat işleriyle uğraşır.

Kemal ve Adem Ustamehmetoğlu yönetimiyle Ustamehmetoğlu Tersanesi alanı 100 dönüm büyük olan alanda açık ve kapalı sahaların yapılmasına başlandı. Personel gücü ve yıllarca kazanılan teknik becerileri sayesinde Ustamehmetoğlu Tersanesi çabuk gelişmeye ve büyümeye başladı ve bugün dünya gemi yapımı taleplerinin tamamını karşılar.

Gemi yapımı ürünlerinin ana tüketicileri olan Türkiye, Azerbaycan, İran ile birlikte şirkette yabancı müşterileri sayısı büyük: Norveç, Almanya, Hollanda, Dubai, Cezayir ve diğer ülkeler.

Ağırlığı 1 000’den 70 000 tona kadar petrol tankerleri, 1 000’den 10 000 tona kadar kuru yük gemileri, 45-60 metrelik mega yatları, 50-500 kişilik gezi tekneleri, müşteri taleplerine göre donatılmış, sismik araştırma gemisi, özel kullanım amaçlı 15-30 metrelik motorlu yatları ve gemilerin çeşitli sınıfları üretimi kapasitesine sahiptir.

Şirket, 2016 yılı sonuna kadar ağırlığı 100 000 ton gemilerin yapımı üretim alanları için ilaveten 200 dönüm aldı. Teknoloji ve personel becerileri sayesinde farklı ağırlıktaki ve çok amaçlı yedi gemi aynı zamanda yapmak mümkün.

Her bir ürünün fiyatı, müşterinin talepleri, malzemeler, yapım bilgiler mevcut olup ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek kapasitededir.

KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KAPSAMIMIZ;
Gemi İnşa Yönetmeliği'ne uygun olarak; Gemi İnşaatı Bakım ve Onarımıdır. 

 

MİSYON

Firmamız sunduğu her hizmette müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kendini farklı
hissetmesini sağlamak ve her zaman akıllarda kalite ile hatırlanmayı amaçlamaktadır.
Müşteri odaklı çalışarak, pazarın talep ve beklentilerini tespit etmek, yeni yol haritaları ve
pazarlama stratejileri geliştirerek, saygın, istikrarlı, güçlü, dürüst ve güvenilir bir kurum
olmak, sonuca odaklanarak, ürün ve hizmette kaliteden asla ödün vermemektedir.

 

VİZYON

Sektörde Bölgenin önde gelen firmaları arasında olan, teknolojik yeniliklerle sürekli
gelişen, müşterilerinin beklentilerini karşılayan kaliteli ürünler üreten,topluma ve ülkesine
faydalı, sektöründe yeni fikirleri hayata geçirme konusunda her zaman öncü bir şirket olmak

ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKASI

Kuruluş olarak hizmet vermekte olduğumuz Gemi İnşaa Sanayii de mevcut şartlarla

yetinmeyip sürekli gelişimi ilke edinen,

Kaliteye, iş sağlığı ve güvenliğine, toprağa, doğaya ve canlıya zarar vermeden faaliyetlerimizi
gerçekleştirmeyi,kirliliği önlemeyi, müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde yasal şartları göz önünde
bulundurarak verilen sözlere sadık kalmayı, müşteri memnuniyetini maksimum düzeye
çıkartmayı, Entegre Yönetim Sistemi tüm personelin katılımını sağlamayı, bunu yaparken
personele her yıl eğitim vermeyi, önceden tedbir alarak sıfır yaralanma ve sıfır sağlık
bozukluğu sağlamayı, kalite hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi,

Ve en iyi hizmeti sunabilmek için taahhüt edilen tüm yasa ve mevzuat şartlarına, ulusal ve

uluslararası standartlara sürekli uymayı taahhüt ediyoruz.